Taxaties

Ticheler Taxatie biedt meerdere vormen taxaties aan: dat varieert van Brand/Varia, tot bedrijfswaarde taxaties en taxaties ten behoeve van bank-financiering. Wij zijn het grootst op het gebied van opstal- en inboedel taxaties voor Brand/Varia. Die (voor)taxaties zijn conform artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek en voldoen aan alle eisen en richtlijnen. Voor de verzekeringsexpert geldt het in het taxatierapport opgenomen verzekerde bedrag als basis voor het regelen van eventuele schade.

 

Onze taxaties kunnen, indien u dat wenst, ook als basis dienen voor andere taxaties: bijvoorbeeld een taxatie die aansluit op een WOZ taxatieproces voor een gemeente, of een taxatie die van marktwaarde uitgaat. Wij denken altijd zo goed mogelijk mee met onze klant en prijstechnisch zijn wij zeer concurrerend. Een taxatie wordt periodiek uitgevoerd, maar een flinke investering in het bedrijf kan er ook voor zorgen dat een update nodig is van de taxatie. Dat doen wij voor een kleine vergoeding. Bij een eventuele schade kunt u ons ook inschakelen als contra-expert.

Een kranenverhuur bedrijf...

Een bedrijf dat hijskranen verhuurd heeft een goede Brand/Varia verzekering afgesloten. Het bedrijf wil alleen bedrijfsrisico lopen; daarmee verdient zij immers haar brood. Het bedrijf is nu goed verzekerd tegen risico's op brand, stormschade, waterschade en diefstal, maar zij moet nog wel periodiek een taxatie laten uitvoeren van de gebouwen, de inventaris en in haar geval ook de machinerieën. Bij een calamiteit zal namelijk alleen als er een goed taxatierapport aan ten grondslag ligt, de schade worden vergoed op basis van de getaxeerde waarde. Als dat niet het geval is, gelden de specifieke (vaak flink minder riante) polisvoorwaarden van de afgesloten brandverzekering. Een goed uitgevoerde opstal taxatie is vervolgens geldig voor een periode van 6 jaar en een inventaris- en een machinerieën taxatie hebben een geldigheid van 3 jaar. 

 

Voordelen van een goede en periodiek uitgevoerde taxatie:

  • Een periodiek goed uitgevoerde taxatie garandeert dat bij schade het getaxeerde bedrag dient als basis voor de vergoeding door de assuradeur.
  • Doordat alles duidelijk is vastgelegd kan de schade ook snel worden afgewikkeld.
  • Het risico op onderverzekering bestaat niet meer na een taxatie. Onderverzekering veroorzaakt bij schade een te lage uitkering t.o.v. de geleden schade. 
  • Het risico op oververzekering bestaat ook niet meer na een taxatie. Oververzekering zorgt voor onnodig hoge premies, terwijl daar bij eventuele schade geen evenredig hoge uitkering tegenover staat. 
  • Onze taxaties bevatten altijd een duidelijke omschrijving van de in- en uitsluitingen, eventuele verbeteringen en uitbreidingen die worden opgenomen als huurdersbelangen.