Pre-mediation

Ticheler Taxatie treedt op als onafhankelijke 'derde' in situaties waarin partijen een overeenkomst hebben gesloten en de geleverde prestaties niet overeenkomen met de verwachtingen van één of beide partijen. 

 

In een 'pre-mediation' rapport beschrijven wij de casus, om vervolgens met betrokken partijen zoveel mogelijk overeenstemming te bereiken over de initieel gemaakte overeenkomst. Vervolgens wordt middels een advies beide partijen tevreden gesteld door een aanvullende prestatie te vragen aan een van de partijen. 

 

Dit rapport stellen wij op door, eventueel op neutraal terrein, met betrokken partijen in overleg te treden en zo goed mogelijk overeenstemming te bereiken op punten. Zo nodig gebeurt dat meerdere malen. Vervolgens wordt getracht een rapport op te stellen waarin beide partijen zich kunnen 'vinden'. Mocht dat tóch niet het geval zijn, dient dit rapport als informatiebron bij een juridische procedure. Prijstechnisch is deze oplossing zeer aantrekkelijk niet alleen vanwege het tarief, maar zeker ook doordat het traditionele 'mediation' en 'arbitrage' model duurdere oplossingen zijn.