Ticheler Taxatie is al 12,5 jaar uw partner op het gebied van taxaties  en expertise voor de brand-varia. Wij hebben ook ervaring op het gebied van taxaties voor bedrijfsovernames en financieringen. Tevens is er professionele kundigheid op het gebied van schade expertise op bouwkundig gebied en in het oplossen van geschillen tussen partijen door middel van 'pre-mediation'. Wij werken vanuit twee vestigingen, in Enschede en Leusden. 

 

staat niet alleen voor Ticheler en Taxatie, maar zeker ook voor kwaliTeit en klanT. Wij passen onze professionele dienstverlening zovéél mogelijk aan op de wensen van de klant. Door bijvoorbeeld extra informatie toe te voegen aan een standaard taxatie, kan voor de klant extra waardevolle informatie ontstaan. Wij leren u dan ook graag kennen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Bovendien zijn wij prijs-technisch altijd interessant door lage kosten en een continue focus op efficiëntie.

 

 

Ingeschreven in het Register van Stichting VRT - Verenigd Register van Taxateurs Specialisatie Brand